Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) w ramach NFZ

Do świadczeń udzielanych bezpłatnie dla wszystkich ubezpieczonych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia należą m. in.:
 • badania i porady lekarskie,
 • diagnostyka i leczenie,
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe,
 • szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień,
 • opieka nad niepełnosprawnymi,
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.
W trosce o kompleksowość świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej nasi Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów, pielęgniarek i położnych.
Jeżeli chcesz być objęty opieką:
 • lekarską
 • pielęgniarską (zabiegi, opieka domowa, profilaktyka)
 • położniczą (opieka nad kobietami w ciąży i połogu, nad noworodkiem i niemowlęciem)
Wypełnij deklarację, którą otrzymasz w rejestracji od  poniedziałku do  piątku w godzinach 8.00 - 18.00 lub wydrukuj  ten dokument samodzielnie zamieszczony w zakładce NIEZBĘDNIK PACJENTA/ DOKUMENTY
Poradnia dla dorosłych
 • Lekarze interniści i lekarze rodzinni - profilaktyka, diagnostyka i leczenie
 • opieka pielęgniarki i położnej
Poradnia dla dzieci:
 • lekarze pediatrzy i lekarze rodzinni - profilaktyka, diagnostyka i leczenie
 • opieka pielęgniarki
 • opieka położnej nad matką i dzieckiem
Jeśli rodzice życzą sobie aby  wizyta lekarska, bądź badanie ich małoletniego dziecka odbyło się w obecności innej osoby niż opiekuna prawnego (np.: babcia, opiekunka, ciocia itp.) muszą napisać opatrzone swoim podpisem stosowne upoważnienie zawierające dane identyfikacyjne swoje, dziecka oraz osoby upoważnionej . Upoważnienie  może być wystawione przez rodzica jednorazowo lub bezterminowo. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w rejestracji przychodni.
Na życzenie rodziców dziecko , które ukończyło 16-ty rok życia może samodzielnie odbyć wizytę lekarską . Warunkiem jest pisemna zgoda rodzica lub przedstawiciela ustawowego.
Punkt szczepień
Gabinet zabiegowy
 • wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych (iniekcje domięśniowe i dożylne, EKG, inhalacje itp.)
Punkt pobrań
W ramach NFZ:
 • pobieranie materiału do badań analitycznych (dorośli i dzieci)
 • pobieranie wymazów
Płatne:
 • pełny zakres badań analitycznych na życzenie pacjenta
 • Test CRP - test z krwi włośniczkowej (test ilościowy) umożliwiający stwierdzenie stanu zapalnego w organizmie chorego oraz często decydujący o dalszym leczeniu. Wynik badania otrzymujemy po ok. 5 minutach.