Dokumenty

Dokument niezbędny do zapisu:

- Dowód osobisty 
Deklaraję wyboru LEKARZA, PIELĘGNIARKI i  POŁOŻNEJ
- mężczyźni i chłopcy - lekarz + pielęgniarka;
-kobiety, dziewczynki i niemowlęta niezależnie od płci do ukończenia 2-go miesiąca życia- lekarz + pielęgniarka + położna, 
można  samodzielnie wydrukować i podpisać deklaracja_wyboru_od_1.07.2020 .pdf .Należy pamiętać o wypełnieniu i podpisaniu każdej z nich osobno. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przychodni osobiście lub przesłać podpisane skany dokumentów na adres poczty elektronicznej przychodnia@napowstancow.pl lub też złożyć elektronicznie przez konto pacjenta IKP na https://pacjent.gov.pl
Poniżej nazwizka lekarzy, pielęgniarek i położnej z naszej przychodni , które  mogą Państwo  obecnie wpisać w deklaracji:
LEKARZE (  dorośli) :  Krzysztof Słomka,  Anna Bielec-Leskiewicz, Dominika Wierzbicka
LEKARZE ( dzieci):    Dominika Wierzbicka
PIELĘGNIARKI:  Elzbieta Wagner,  Barbara Garwolińska,  Sylwia Blim
POŁOŻNA:  Beata Kowalska
Przypominamy, że niezależnie od złożonej deklaracji w naszej placówce można korzystać z porad innych lekarzy pracujących w przychodni, przyjmujących pacjentów w niektóre dni tygodnia,

Ważna informacja!

System E-WUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców weryfikuje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ . System ten potwierdza bądź nie status ubezpieczenia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego pacjent zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie o przysługującym prawie do opieki zdrowotnej bądź posiadać aktualny dokument ubezpieczenia.

Poradnia dziecięca:

Jeśli rodzice życzą sobie aby  wizyta lekarska, bądź badanie ich małoletniego dziecka odbyło się w obecności innej osoby niż opiekuna prawnego (np.: babcia, opiekunka, ciocia itp.) muszą napisać opatrzone swoim podpisem stosowne upoważnienie  zawierające dane identyfikacyjne swoje, dziecka oraz osoby upoważnionej . Upoważnienie  może być wystawione przez rodzica jednorazowo lub bezterminowo. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w rejestracji przychodni.
Na życzenie rodziców dziecko , które ukończyło 16-ty rok życia może samodzielnie odbyć wizytę lekarską . Warunkiem jest pisemna zgoda rodzica lub przedstawiciela ustawowego.
Dokumenty do pobrania po kliknięciu w linki