Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii sporządzanych na koszt osoby występującej o nią ; pierwszą kopię pacjent ma prawo otrzymać bezpłatnie.