Świadzcenia ZUS w czasie epidemii koronawirusa

Na stronie internetowej www.zus.pl Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ważne informacje na temat danych o kwarantannie lub izolacji domowej,niezbędnych do wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego.
ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowie. Informacje będą udostępniane płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do takich danych , na swoim profilu PUE ZUS ma osoba ubezpieczona ( zakładka KWARANTANNA, IZOLACJA DOMOWA).
Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w takiej izolacji; na pewno powinny pamiętać jednak o ponformowaniu pracodawcy o przyczynie nieobecności. Świadczenia przysługują ubezpieczonym objętym ubezpieczeniem chorobowym.
 
Więcej informacji, m. innymi dotyczących dzieci lub innych członków rodziny na kwarantannie znajduje się na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki

ZOBACZ INNE AKTUALNOŚCI

 • 2021-06-02

  UCC
  Ważna informacja dla pacjentów planujących wyjazd- od 1 czerwca b.r. Polska przystępuje do unijnych certyfikatów covidowych.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 2021-05-11

  Honorowe krwiodawstwo

  Na terenie Ząbek po raz kolejny organizowana jest akcja honorowego oddawania krwi.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 2021-04-19

  Portal - diety.nfz.gov.pl

  Aby wspomóc  osoby potrzebujące porady dietetyka NFZ utworzyło portal diety.nfz.gov
  CZYTAJ WIĘCEJ