Koronawirus

Zapalenie płuc COVID-19 spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2 to choroba zakaźna , która wybuchła w środkowych Chinach. W ostatnim komunikacie z dn. 23 lutego b.r. Główny Inspektor Sanitarny podał , że od 31 grudnia 2019r. odnotowano ponad 78 tys. przypadków zakażeń koronawirusem, w tym ponad 2,5 tys. zgonów. W Polsce nie stwierdzono przypadku zakażenia ww. wirusem a jedynie podejrzenia; osoby takie są pod specjalnym , medycznym nadzorem.
Ponieważ choroba pojawiła się w krajach innych niż Chiny oraz  w Europie, komunikacie podkreślono, że Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, a także Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) oraz Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).
Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
 

 

Zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji dotyczących koronawirusa oraz komunikatów wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na stronie www.gis.gov.pl w zakładce Aktualności, również komunikatów dla podróżujących , osób powracających z Włoch oraz uczelni wyższych.
Ważne: Podróżni, którzy byli w ciągu ostatnich 14 dni w Chinach lub też innych nie zalecanych przez GIS do podrózowania rejonach, w przypadku wystąpienia u siebie objawów gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem powinni bezzwłocznie powiadomić o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postepowania medycznego.
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu tak, jak przy zapobieganiu innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).Chodzi przede wszystkim o :
 • zachowanie higieny rąk,
 • zakrywanie ust i nosa podzcas kichania i kaszlu
 • zachowanie bezpiecznej odległości 1 m od osób z kaszlem i gorączką
 • unikanie dotykania oczu , nosa i ust
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

ZOBACZ INNE AKTUALNOŚCI

 • 2021-06-02

  UCC
  Ważna informacja dla pacjentów planujących wyjazd- od 1 czerwca b.r. Polska przystępuje do unijnych certyfikatów covidowych.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 2021-05-11

  Honorowe krwiodawstwo

  Na terenie Ząbek po raz kolejny organizowana jest akcja honorowego oddawania krwi.
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • 2021-04-19

  Portal - diety.nfz.gov.pl

  Aby wspomóc  osoby potrzebujące porady dietetyka NFZ utworzyło portal diety.nfz.gov
  CZYTAJ WIĘCEJ