Recepty

Recepty

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątkiem są recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni.