Dokumenty niezbędne do zapisu

Dokument niezbędny do zapisu:

- Dowód osobisty

Ważna informacja!

System E-WUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców weryfikuje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ . System ten potwierdza bądź nie status ubezpieczenia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego pacjent zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie o przysługującym prawie do opieki zdrowotnej bądź posiadać aktualny dokument ubezpieczenia.